Poland.VC

Term sheet zawiera najważniejsze elementy przyszłej umowy inwestycyjnej. Choć często wiąże strony jedynie w wąskim zakresie, odgrywa istotną rolę w dalszych negocjacjach ustalając ich warunki brzegowe i jest to jeden z powodów, dla którego warto go podpisać. Czym dokładnie jest term sheet i co reguluje?

Term sheet określa kluczowe warunki związane z wejściem inwestora do spółki, a ponadto ustala najważniejsze zasady dotyczące jej funkcjonowania po przeprowadzeniu transakcji. Postanowienia mają charakter ogólny, podstawowy, a dopiero w umowie inwestycyjnej poszczególne kwestie ujmowane są w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Term sheet funkcjonuje w Polsce także pod nazwą listu intencyjnego.

Najczęściej dokument ten wiąże strony w wąskim zakresie dotyczącym np. poufności czy wyłączności negocjacyjnej. Stąd też sporo osób przypisuje jego treści mniejsze znaczenie, a to błąd. Po pierwsze, list intencyjny powinien wyznaczać ramy dalszej negocjacji umowy inwestycyjnej i stanowi jej bazę. Ponadto sporo z postanowień i regulacji zawartych w term sheet, np. te dotyczące sposobu zarządzania spółką, jest bezpośrednio przenoszonych do umowy.

Dlatego też dbałość o odpowiedni kształt tego dokumentu jest bardzo ważna.

Kto przygotowuje term sheet?

Za opracowanie term sheet zwyczajowo odpowiada inwestor. Przedstawia on gotowy dokument założycielom przedsiębiorstwa, a ci podejmują decyzję w zakresie jego podpisania. Oczywiście na tym etapie trwają jeszcze negocjacje co do ostatecznego kształtu listu intencyjnego i wtedy też pomoc doświadczonego prawnika bardzo się przydaje. Jest on w stanie zwrócić uwagę na pewne postanowienia, które przykładowo dla założyciela biznesu są mało korzystne i zaproponować lepsze rozwiązania.

Co reguluje term sheet?

Term sheet to dokument, który ma zdecydowanie krótszą formę od umowy inwestycyjnej. Co do zasady zawiera kilka stron, choć może być obszerniejszy. Oto jakie elementy się w nim znajdują:

  • Wskazanie stron — informacje dotyczące tego, kto będzie inwestorem oraz wskazanie założycieli.
  • Warunki inwestycji — określenie, kto i ile funduszy inwestuje w zamian za jakie udziały.
  • Przewidywany czas procesu inwestycyjnego — obejmuje dokładny harmonogram, w którym m.in. wyszczególniony jest termin potencjalnej transakcji.
  • Warunki wypłaty środków w przypadku wyjścia inwestorów — tzw. liquidation preference. To klauzula mająca chronić inwestorów w razie zakończenia inwestycji przy wartości niższej od oczekiwanej.
  • Podstawowe warunki ESOP — zagadnienia dotyczące planu opcyjnego pełniącego funkcję motywacyjną dla pracowników.
  • Warunki antyrozwodnieniowe dla inwestorów — dotyczą ochrony interesów inwestora. Klauzula antyrozwodnieniowa przewiduje możliwość objęcia dodatkowych udziałów w spółce, np. w trakcie kolejnych rund inwestycyjnych w celu zachowania takiego samego poziomu procentowego udziałów.
  • Warunki tag along — odnoszą się do prawa przyłączenia, które stanowi ochronę dla mniejszościowych inwestorów. Polega ono na tym, że jeśli jeden udziałowiec znajdzie osobę chętną na zakup jego udziałów, inni mogą przyłączyć się do tej transakcji i to na takich samych zasadach.
  • Warunki drag along — inaczej prawo pociągnięcia do zbycia udziałów, z którego korzysta inwestor uprzywilejowany chcący wyjść z inwestycji. Prawo to ma zastosowanie w stosunku do innych udziałowców.
  • Warunki revers vestingu — określają, w jakiej sytuacji założyciele są zobowiązani do odsprzedania części lub całości udziałów innym współwłaścicielom.

Podsumowanie

Z uwagi na to, że term sheet wiąże jedynie w ograniczonym zakresie, zdarza się, że jego opracowanie odbywa się bez udziału prawników. Powodem tego jest chęć zaoszczędzenia czasu i ograniczenia kosztów. Trzeba jednak pamiętać, że źle opracowany dokument może nieść za sobą sporo niekorzystnych rozwiązań w przyszłości.

Term sheet jest niezwykle ważnym elementem negocjacji i nie należy go ignorować. Dokument ten stanowi zarys procesu inwestycyjnego i obejmuje elementy, które w momencie dojścia do inwestycji zyskują charakter wiążący.

Next post
Related Posts

Warning: Undefined array key "bfi_thumb" in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/functions.php on line 1202

Warning: Undefined variable $settings in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/template-parts/blog/post/default-box.php on line 26

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710
Convertible Note

Convertible Note — pożyczka konwertowalna na udziały


Warning: Undefined variable $settings in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/template-parts/blog/post/default-box.php on line 65

Warning: Undefined array key "bfi_thumb" in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/functions.php on line 1202

Warning: Undefined variable $settings in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/template-parts/blog/post/default-box.php on line 26

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/includes/codeless_functions_blog.php on line 710
ESOP

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dla pracowników spółki


Warning: Undefined variable $settings in /home/klient.dhosting.pl/lkedu/poland.vc/public_html/wp-content/themes/livecast/template-parts/blog/post/default-box.php on line 65